Inloggen

Welkom

Geachte bezoeker,                                                                                                                                    terug naar www.pcboapeldoorn.nl 

Welkom op de website van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) te Apeldoorn.

Medezeggenschap op onze scholen is een serieuze zaak. Binnen de wettelijke kaders, gesteld in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS), kunnen personeelsleden en ouders/verzorgers meepraten en meebeslissen over het beleid van PCBO.

In het openbare gedeelte van deze website leest u meer over de WMS en de werkwijze van de GMR van PCBO.

GMR leden, de leden van de Raad van Bestuur, de MR leden en directeuren van onze scholen kunnen inloggen om toegang te krijgen tot het werkplatform van de GMR.  Dit werkplatform draagt bij tot het efficiĆ«nt en effectief uitvoeren van de taken van de GMR alsmede voor het uitwisselen van informatie tussen GMR leden onderling en hier genoemde partners.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de GMR