PCBO portaal GMR | https://www.gmrpcboapeldoorn.nl/

Inloggen

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) te Apeldoorn.

Medezeggenschap op onze scholen is een serieuze zaak. Binnen de wettelijke kaders, gesteld in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS), kunnen personeelsleden en ouders/verzorgers meepraten en meebeslissen over het beleid van PCBO.

In het openbare gedeelte van deze website leest u meer over de WMS en de werkwijze van de GMR van PCBO.

De MRen van onze scholen kunnen op deze website inloggen en hebben vervolgens toegang tot de informatie van de GMR. Informatie over actuele onderwerpen, vastgestelde verslagen, achtergrond informatie en ons cursusaanbod. Directeuren, het College van bestuur en een aantal staffunctionarissen zijn hierbij welkom om mee te lezen.

Accounts voor deze website worden alleen verstrekt aan de bij ons bekende personen. 

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de GMR

< Terug naar www.pcboapeldoorn.nl