Inloggen

GMRleden 2021 - 2022
Voor schooljaar 21-22 zoekt de GMR nog 2 nieuwe ouders en 2 nieuwe personeelsleden. 
In onderstaande overzicht zie je uit welke scholen wij reeds een vertegenwoordiging hebben.
Wij streven er naar om van zoveel mogelijk verschillende scholen een afvaardiging te hebben. 

Gezien waar de huidige leden vandaan komen zoeken we :
- geen personeelsleden uit De Ploeg en De Koningin Emmaschool. Wel uit de 23 andere scholen. 
- geen ouders uit PassePartout Kerschoten, De Sjofar in De Maten, De Koningin Emmaschool, De Ontdekking, De Beemte en Het Kristal in het Rooster. Wel uit de 19 andere scholen.

Heb je interesse in lidmaatschap van de GMR?  Lees dan hier meer over de inhoud van deze functie.

Leden 2021 - 2022

    O-GMR leden en hun functies:     P-GMR leden en hun functies:
1 Martijn Loo klaar Martijn Loo
Ouderlid vanuit PassePartout Kersch.

Contactpersoon voor MR PP Kerschoten
Commissie Financien 
Voorzitter GMR 

1 Martijn Kam klaar

Martijn Kompanje
Personeelslid vanuit IKC Spreng Ugchelen en ICT
Contactpersoon voor MR Pr. Juliana
Contactpersoon voor MR Willem van Oranje

Contactpersoon voor MR Spreng
Voorzitter Commissie Financien

2 Joelle klaar

Joelle van Bruggen
Ouderlid vanuit De Sjofar De Maten 

Contactpersoon voor MR Sjofar De Maten
Contactpersoon voor MR Sjofar Pr. Beatrix

Contactpersoon voor MR De Kring

Commissie Personeel 

2 Rene klaar2

René Arends - Personeelslid
Personeelslid vanuit De Ploeg
Contactpersoon voor MR De Ploeg
Contacpersoon voor  MR De Regenboog Woudhuis

Contactpersoon voor MR De Regenboog Osseveld
Voorzitter Commissie Personeel 
Ook lid OPR

3 Nicole klaar  Nicole Weijers
Ouderlid vanuit Koningin Emma

Contactpersoon voor MR Emma
Contactpersoon voor MR De Gong
Commissie Onderwijs
3  --

Bram Sibma
Personeelslid - invalpool

Momenteel werkzaam op De Wegwijzer

Contactpersoon voor MR de Wegwijzer

Contactpersoon voor MR Ichtus

Contactpersoon voor MR KWS

Commissie Financien

 

4 Marieke klaar2

Marieke Rouwenhorst 
Ouderlid vanuit De Ontdekking

Contactpersoon voor MR De Ontdekking
Contactpersoon voor MR De Korenaar

Voorzitter Commissie Onderwijs 

4  --

Eugenie Kense van Son 
Personeelslid - Invalpool

Momenteel werkzaam op de Pr. Margriet

Contactpersoon voor MR Pr. Margriet

Contactpersoon voor MR de Terebint

Commissie Personeel

5  Aletta klaar  Aletta Julius 

Ouderlid vanuit De Beemte
Commissie Personeel

 

Aletta blijft najaar 2021 bij de GMR in
afwachting van nieuwe ouders. 

5 foto margreet

Margreet Smit

Personeelsid vanuit de Koninging Emma
Contactpersoon voor MR de Fakkel

Contactpersoon voor MR het Kompas

Commissie Onderwijs

6 orgineel suzana bijgesneden

Suzana Mastilovic
Ouderlid vanuit Het Kristal - Het rooster

Contactpersoon voor MR Diamant 

(Kristal, Rooster, Beemte)

Commissie Onderwijs

6 Nieuw
personeelslid

Vacature

 

7 Nieuwe 
ouder
Vacature 7 Nieuw
personeelslid
Vacature
(5) Nieuwe
ouder

Wissel vacature
We bieden ruimte aan een alvast instromende
extra ouder ivm verloop in de toekomst 

  foto Tinka orgineel

Tinka van de Kraats
Per september 2021
Ambtelijk Secretaris  van de GMR