Inloggen

GMRleden 2021 - 2022
Voor schooljaar 21-22 zoekt de GMR nog 2 nieuwe ouders en 2 nieuwe personeelsleden. 
In onderstaande overzicht zie je uit welke scholen wij reeds een vertegenwoordiging hebben.
Wij streven er naar om van zoveel mogelijk verschillende scholen een afvaardiging te hebben. 

Gezien waar de huidige leden vandaan komen zoeken we :
- geen personeelsleden uit De Ploeg en De Koningin Emmaschool. Wel uit de 23 andere scholen. 
- geen ouders uit PassePartout Kerschoten, De Sjofar in De Maten, De Koningin Emmaschool, De Ontdekking, De Beemte en Het Kristal in het Rooster. Wel uit de 19 andere scholen.

Heb je interesse in lidmaatschap van de GMR?  Lees dan hier meer over de inhoud van deze functie.

Leden 2021 - 2022

    O-GMR leden en hun functies:     P-GMR leden en hun functies:
1 Martijn Loo klaar Martijn Loo
Ouderlid vanuit PassePartout Kersch.

Contactpersoon voor MR PP Kerschoten
Commissie Financien 
Voorzitter GMR 

1 Martijn Kam klaar Martijn Kompanje
Personeelslid vanuit Ugchelen en ICT
Contactpersoon voor MRen De Touwladder & Bouwhof
Contactpersoon voor KWS 
Commissie Financien
2 Joelle klaar

Joelle van Bruggen
Ouderlid vanuit De Sjofar De Maten 

Contactpersoon voor MR Sjofar De Maten
Contactpersoon voor MR Sjofar Pr. Beatrix

Commissie Personeel 

2 Rene klaar2 René Arends - Personeelslid
Personeelslid vanuit De Ploeg
Contactpersoon voor MR De Ploeg
Contacpersoon voor GRMR De Regenboog
Voorzitter Commissie Personeel 
Ook lid OPR
3 Nicole klaar  Nicole Weijers
Ouderlid vanuit Koningin Emma

Contactpersoon voor MR Emma
Contactpersoon voor MR De Gong
Commissie Onderwijs 
3  --

Bram Sibma
Personeelslid - invalpool
Momenteel werkzaam op De Wegwijzer 

Commissie personeel

 

4 Marieke klaar2

Marieke Rouwenhorst 
Ouderlid vanuit De Ontdekking

Contactpersoon voor MR De Ontdekking
Contactpersoon voor MR De Korenaar

Voorzitter Commissie Onderwijs (Duo met Nadine)

4  --

Eugenie Kense van Son 
Nieuw lid per 1 aug. 2021 

Personeelslid - Invalpool

Momenteel werkzaam op de Pr. Margriet

5  Aletta klaar  Aletta Julius 

Ouderlid vanuit De Beemte
Contactpersoon voor MR De Diamant
(Beemte-Kristal-Het Rooster)

Commissie Personeel

 

Aletta blijft najaar 2021 bij de GMR in
afwachting van nieuwe ouders. 

5 --

Margreet Smit

Nieuw lid per 1 aug. 2021
Personeelsid vanuit de Koninging Emma


6 orgineel suzana bijgesneden

Suzana Mastilovic
Nieuw lid per 1 aug. 2021

Ouderlid vanuit Het Kristal - Het rooster

 

6 Nieuw
personeelslid

Vacature

 

7 Nieuwe 
ouder
Vacature 7 Nieuw
personeelslid
Vacature
(5) Nieuwe
ouder

Wissel vacature
We bieden ruimte aan een alvast instromende
extra ouder ivm verloop in de toekomst 

  Nieuwe AS 

Ambtelijk Secretaris
Per september 2021 komt er een nieuwe AS  

Secretaris van de GMR