Inloggen

GMRleden 2021 - 2022
Voor aankomende schooljaar 21-22 zoekt de GMR nog 2 nieuwe ouders en 2 nieuwe personeelsleden. 
In onderstaande overzicht zie je uit welke scholen wij reeds een vertegenwoordiging hebben.
Wij streven er naar om van zoveel mogelijk verschillende scholen een afvaardiging te hebben. 
Gezien waar onderstaande leden vandaan komen zoeken we geen personeelsleden uit De Ploeg en De Koningin Emmaschool. En geen ouders uit PassePartout Kerschoten, De Sjofar in De Maten, De Koningin Emmaschool, De Ontdekking, De Beemte en Het Kristal in het Rooster. 

Heb je interesse in lidmaatschap van de GMR?  Lees dan hier meer over de inhoud van deze functie.

Leden 2021 - 2022

    O-GMR leden en hun functies:   P-GMR leden en hun functies:
1 Martijn Loo klaar Martijn Loo
Ouderlid vanuit PassePartout Kersch.

Contactpersoon voor MR PP Kerschoten
Commissie Financien 
Voorzitter GMR 

Martijn Kam klaar Martijn Kompanje
Personeelslid vanuit Ugchelen en ICT
Contactpersoon voor MRen De Touwladder & Bouwhof
Contactpersoon voor KWS 
Commissie Financien
2 Joelle klaar

Joelle van Bruggen
Ouderlid vanuit De Sjofar De Maten 

Contactpersoon voor MR Sjofar De Maten
Contactpersoon voor MR Sjofar Pr. Beatrix

Commissie Personeel 

Rene klaar2 René Arends - Personeelslid
Personeelslid vanuit De Ploeg
Contactpersoon voor MR De Ploeg
Contacpersoon voor GRMR De Regenboog
Voorzitter Commissie Personeel 
Ook lid OPR
3 Nicole klaar  Nicole Weijers
Ouderlid vanuit Koningin Emma

Contactpersoon voor MR Emma
Contactpersoon voor MR De Gong
Commissie Onderwijs 
 --

Bram Sibma
Personeelslid - invalpool
Momenteel werkzaam op De Wegwijzer 

Commissie personeel

 

4 Marieke klaar2

Marieke Rouwenhorst 
Ouderlid vanuit De Ontdekking

Contactpersoon voor MR De Ontdekking
Contactpersoon voor MR De Korenaar

Voorzitter Commissie Onderwijs (Duo met Nadine)

 --

Eugenie Kense van Son 
Nieuw lid per 1 aug. 2021 

Personeelslid - Invalpool

Momenteel werkzaam op de Pr. Margriet

5  Aletta klaar  Aletta Julius 

Ouderlid vanuit De Beemte
Contactpersoon voor MR De Diamant
(Beemte-Kristal-Het Rooster)

Commissie Personeel

 

Aletta blijft najaar 2021 bij de GMR in afwachting van nieuwe ouders. 

--

Margreet Smit

Nieuw lid per 1 aug. 2021
Personeelsid vanuit de Koninging Emma


6 Nieuwe
ouder

Suzana Mastilovic
Nieuw lid per 1 aug. 2021

Ouderlid vanuit Het Kristal - Het rooster

 

Nieuw
personeelslid

Vacature

 

7 Nieuwe 
ouder
Vacature Nieuw
personeelslid
Vacature
(6) Nieuwe
ouder

Wissel vacature
We bieden ruimte aan een alvast instromende
extra ouder ivm verloop in de toekomst 

Nieuwe AS 

Ambtelijk Secretaris
Per september 2021 komt er een nieuwe AS  

Secretaris van de GMR

 

Van de volgende mensen neemt de GMR per aug/september 2021 afscheid: 

  O-GMR leden en hun functies:   P-GMR leden en hun functies:
Emiel klaar

Emiel van Hensbergen 
Ouderlid vanuit De Willem van Oranje

Contactpersoon voor MR Willem van Oranje
Contactpersoon voor MR De Wegwijzer

Commissie Financien

 

Emiel stopt per 1 aug 2021

Nadine klaar2

Nadine van Dijk - Personeelslid - IBer
Personeelslid vanuit De Pr. Margriet
Contactpersson voor MR Pr. Margriet
Contactpersoon voor MR De Terebint
Voorzitter Commissie Onderwijs (Duo met Marieke)

 

Nadine stopt per 1 aug 2021

Ineke klaar

Ineke Werkman 
Ouderlid vanuit de PassePartout C. 

Contactpersoon voor MR PassePartout 
Centrum
Contactpersoon voor MR KJS

Voorzitter Commissie Financien

Ineke stopt per 1 aug 2021
 

 Nanda klaar

Nanda van der Schrier

Personeelslid vanuit De Kring
Contactpersoon voor MR De Kring
Contactpersoon voor MR Ichthus 

Commissie Personeel

Nanda stopt per 1 aug 2021

Petra klaar

Petra Popma - Borgonjen

(ouder op de Willen van Oranje)

Ambtelijk Secretaris van de GMR

 

Petra stopt in de loop van het najaar, na

overdracht aan de nieuwe AS

 

 Els klaar2

 Els Glass - Personeelslid 
Personeelslid vanuit De Fakkel

Contactpersoon voor MR De Fakkel
Contactpersoon voor MR Het Kompas

Commissie Onderwijs

 

Els stopt per 1 aug 2021