Inloggen

Eind van dit schooljaar vertrekken er twee personeelsleden en drie ouders uit de GMR. Dat betekent dat we m.i.v. schooljaar 2023-2024 op zoek zijn naar nieuwe leden. Omdat we streven naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de PCBO scholen zijn we vooral op zoek naar leden vanuit de volgende scholen:

 • Diamant Beemte
 • Diamant Kristal
 • De Fakkel
 • De Gong
 • Ichtus
 • Het Kompas
 • De Korenaar
 • De Kring
 • De Ontdekking
 • Passe-Partout Centrum
 • Pinses Margriet
 • Regenboog Osseveld
 • Regenboog Woudhuis
 • Sjofar
 • Terebint
 • Wegwijzer
 • Willem van Oranje

Op korte termijn starten we met de wervingscampagne. Heb je interesse en wil je alvast meer horen over wat het lidmaatschap inhoudt neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De GMR is bereikbaar via gmr@pcboapeldoorn.nl 

    O-GMR leden en hun functies:     P-GMR leden en hun functies:
1 Martijn Loo klaar Martijn Loo
Ouderlid vanuit PassePartout Kersch.

Contactpersoon voor MR PP Centrum
Commissie Personeel
Voorzitter GMR 

1 Martijn Kam klaar

Martijn Kompanje
Personeelslid vanuit IKC Spreng Ugchelen en ICT
Contactpersoon voor MR Willem van Oranje

Contactpersoon voor MR Spreng
Voorzitter Commissie Financien

2 Joelle klaar

Joelle van Bruggen
Ouderlid vanuit De Sjofar De Maten 

Contactpersoon voor MR Sjofar De Maten

Contactpersoon voor MR De Regenboog Osseveld

Commissie Financiën

2 Rene klaar2

René Arends - Personeelslid
Personeelslid vanuit De Ploeg
Contactpersoon voor MR De Terebint
Contacpersoon voor  MR De Regenboog Woudhuis

Voorzitter Commissie Onderwijs

3 Nicole klaar  Nicole Weijers
Ouderlid vanuit Koningin Emma

Contactpersoon voor MR Emma
Contactpersoon voor MR De Gong
Commissie Personeel
3  --

Bram Sibma
Personeelslid vantui De Wegwijzer

Contactpersoon voor MR de Wegwijzer

Contactpersoon voor MR Ichtus

Commissie Financien

 

4 orgineel suzana bijgesneden

Suzana Mastilovic
Ouderlid vanuit Het Kristal - Het rooster

Contactpersoon voor MR Diamant 

(Kristal, Rooster, Beemte)

Commissie Onderwijs

4  --

Eugenie Kense van Son 
Personeelslid vanuit De Diamant in het Rooster

Contactpersoon voor MR Pr. Margriet

Contactpersoon voor MR de Ontdekking

Voorzitter Commissie Personeel

5   Jaap van Zwieten

Ouderlid vanuit Prinses Beatrixschool

Contactpersoon voor MR Sjofar Pr. Beatrix 

Commissie Onderwijs

 

5 foto margreet

Margreet Smit

Personeelsid vanuit de Koninging Emma
Contactpersoon voor MR het Kompas (Bram Sibma vervangt Margreet tm dec '22)

Commissie Onderwijs

 

(t/m december 2022 afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof)

6  foto Maaike t.b.v. website 3

Maaike Janssen

Ouderlid vanuit De Ploeg

Contactpersoon voor MR De Ploeg

Commissie Financiën

 

6  

Annemarie Lindenhovius

Personeelslid vanuit Koningin Wilhelmina (KWS)

Contactpersoon voor MR KWS

Contactpersoon voor MR De Kring

Commissie Personeel

7   Anne-Marieke Evers

Ouderlid vanuit KWS

Contactpersoon voor MR De Korenaar

Commissie Onderwijs

7  Foto Marielle tbv website

Mariëlle Brussee-Pasman

Personeelslid vanuit Prinses Juliana

Contactpersoon voor MR Prinses Juliana

Commissie Personeel

   

 

  foto Tinka orgineel

Tinka van de Kraats
Ambtelijk Secretaris  van de GMR