Inloggen

 Oproep kandidaatstelling voor lidmaatschap vanaf september 2020
13 juni 2020: De GMR roept ouders en leerkrachten op om zich kandidaat te stellen voor de GMR. Hierover volgt nog nader bericht aan MRen en directeuren.

Wij zoeken per september 2020:
- 1 nieuwe ouder 
- 2 tot 4 nieuwe personeelsleden.
In de huidige bezetting (tot en met juli 2020) zijn er 4 personeelsleden en 1 ouderlid wiens termijn is verstreken. Twee personeelsleden stellen zich wel opnieuw verkiesbaar. We zijn dus op zoek naar sowieso 2 nieuwe personeelsleden en 1 ouderlid. Wanneer zich 3 of meer personeelsleden en/of 2 ouderleden melden zullen we verkiezingen organiseren. 
In het ledenoverzicht hieronder zie je de zittingsduur van de huidige leden.

Wie kan zich verkiesbaar stellen?
Voor een brede vertegenwoordiging wordt de GMR samengesteld uit leden van zoveelmogelijk verschillende scholen en bijvoorkeur ook een variatie van functies. 
1) GMR kandidaten zien wij bij voorkeur uit de volgende scholen: De Diamant Rooster, De Diamant Kristal, Regenboog Osseveld, Regenboog Woudhuis, De Gong, De Terebint, De Sjofar Prinses Beatrix in Wenum Wiesel, Emmaschool, Het Kompas, De Bouwhof, Prinses Juliana in Lieren, De Wegwijzer, De Korenaar, Koningin Juliana. We spreken deze voorkeur uit omdat uit deze scholen momenteel geen rechtstreekse vertegenwoordiging is in de GMR.
2) Vanuit de volgende scholen kunnen zich ook kandidaten melden, met die kanttekening dat uit deze scholen (op dit moment) een GMRlid zitting heeft: De Prinses Margriet, ITK, De Ploeg, Ichthus, KWS.
3) Vanuit de volgende scholen kunnen geen nieuwe GMRleden toetreden omdat reeds uit die scholen een vertegenwoordiging is die ook blijft:  Sjofar in de Maten, De Ontdekking, Passe-partout Kerschoten, Passe-partout Centrum, Willen van Oranje, De Touwladder, De Fakkel, De Kring, De Beemte.
4) Variaties in functies personeelsleden: We zien niet alleen graag leerkrachten in de GMR. Ben je onderwijsassistent, leraarondersteuner, IBer of invaller, dan zien we je graag. 

Enkele fragmenten uit het huishoudelijk reglement:
- De zittingstermijn is in principe voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 3 x 1 jaar. 
- Om vertegenwoordiger in de Raad te kunnen zijn moet men personeelslid van de Stichting PCBO te Apeldoorn of ouder van een leerling van een school van de Stichting PCBO te Apeldoorn zijn. 
- De vertegenwoordiger stemt in de Raad zonder last of ruggespraak. Dat wil zeggen, dat er wel advies ingewonnen kan worden bij de MR, maar dat de vertegenwoordiger bij een stemming in de Raad dat advies niet hoeft te vertalen naar zijn of haar stemgedrag. Reden hiervoor is dat de belangen van de Raad anders (kunnen) zijn dan die van de MR van een school. 
- De vertegenwoordiger is in veel gevallen een lid van de MR van een school. Het is echter ook mogelijk iemand buiten de MR plaats te laten nemen in de Raad. De leden van de MR kiezen dan gezamenlijk een kandidaat voor de Raad. 
- Wat betreft de samenstelling van de Raad streeft de Raad ernaar dat deze voor helft uit personeelsleden bestaat en voor de helft uit ouders van leerlingen. 

Gewenste samenstelling: 7 personeelsleden + 7 ouders .

  Naam GMRlid aantreden aftreden  /verlengen
nadine 60 bij 79 Nadine van Dijk
Personeel op De Prinses Margriet
September 2015

Eerste 3 jaar: tot en met aug. 2018
1e verleninging tot en met aug 2019
Momenteel 2e verlening tot en met aug 2020

 

11 mei '20: Nadine stelt zich nog een jaar verkiesbaar.

Antoinet Stoel uitsnede Antoinet Stoel
Personeel in de taalklas
September 2016

Eerste 3 jaar: tot en met aug. 2019

Momenteel 1e verlening tot en met aug 2020

 

11 mei '20: Antoinet laat weten dat zij per augustus stop. Ze heeft dan haar termijn van 3 jaar + 1 extra jaar afgemaakt.

 Foto rene Arends René Arends 
Personeel op De Ploeg
aug 2017

Bezig met 1e 3 jaar: tot en met juli 2020

 

11 mei '20: De GMR wil dan graag weten of René zich kandidaat stelt voor een 1e verlening.
11 mei: René stelt zich nog een jaar verkiesbaar.

foto mieke conradus Mieke Conradus 
Personeel op Ichthus
aug 2017

Bezig met 1e 3 jaar: tot en met juli 2020
13 mei '20: Mieke laat weten dat zij per augustus stop. Ze heeft dan haar termijn van 3 jaar afgemaakt.

foto Paul dalhuisen Paul Dalhuisen
Ouder op de KWS
nov 2017

Bezig met 1e 3 jaar: tot en met nov 2020

Met ingang van 27 nov. 2018 is Paul voorzitter van de GMR.

 

jan.'20: Paul laat weten per november 2020 het voorzitterschap over te willen dragen. 

 foto Joelle van bruggen uitsnede 150b Joelle van Bruggen 
Ouder op De Sjofar De Maten 
aug. 2018 Bezig met 1e 3 jaar: tot en met aug 2021
 Foto Marieke Marieke Rouwenhorst
Ouder op De Ontdekking 
aug. 2018 Bezig met 1e 3 jaar: tot en met aug 2021
foto Martijn Martijn Loo
Ouder op De Passe-partout
aug. 2018 Bezig met 1e 3 jaar: tot en met aug 2021 
Foto emiel Emiel van Hensbergen 
Ouder op de Willem van Oranje
aug. 2018  Bezig met 1e 3 jaar: tot en met aug 2021
Foto helene Helene van Waardhuizen
Personeel op De Touwladder
aug. 2018  Bezig met 1e 3 jaar: tot en met aug 2021
 foto Els glass

Els Glass
Pesoneel op De Fakkel 

 

sept. 2018 Bezig met 1e 3 jaar: tot en met aug 2021
 Foto Nanda van der Schier uitsnede Nanda van de Schier
Personeel op De Kring 
sept. 2018  Bezig met 1e 3 jaar: tot en met aug 2021
foto aletta uitsnede Aletta Julius 
Ouder Op De Beemte
sept. 2018 Bezig met 1e 3 jaar: tot en met aug 2021
 ineke werkman klein Ineke Werkman
Ouder op de Passe Partout Centrum
maart 2019 Bezig met 1e 3 jaar: tot en met aug 2022