Inloggen

Overstijgen uw gedachten soms het schoolbeleid? 
Dan is deelname aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) iets voor u!  

Er is nu direct ruimte voor 1 P-GMRlid.
Schooljaar 2021 - 2022:
Eind april '21 gaat de GMR actief oproepen doen voor tenminste 3 ouders en 4 personeelsleden. 

Informatie, intake en aanmelding
Voordat je je kandidaat stelt vindt een oriënterend gesprek plaats. Dit is geen sollicitatie maar een uitgebreide gelegenheid om wederzijds te bespreken of jouw verwachtingen en die van de GMR over en weer op elkaar aansluiten. Dit gesprek heb je met een van de huidige GMR-leden. Na de intake kan je je kandidaat stellen. Dit doe je uiterlijk op 30 juni. 
Wanneer zich op 1 juli meer kandidaten hebben aangemeld dan er per 1 september nodig zijn, vinden er verkiezingen plaats.
Wil je meer informatie over de GMR, heb je vragen over de functie of wil je je direct aanmelden voor een vrijblijvend intake gesprek? Dan kan je contact opnemen met Petra Borgonjen, ambtelijk secretaris van de GMR, te bereiken via (06) 144 399 00 of via secretariaat@gmrpcboapeldoorn.nl

De volgende informatie kunnen we je alvast aanbieden: