PCBO portaal GMR | https://www.gmrpcboapeldoorn.nl/meedoen

Inloggen

Dan ben je welkom in de GMR!

Voor schooljaar 2024 - 2025 zoeken wij:

3 ouders/verzorgers met kind(eren) én 1 personeelslid dat werkzaam is op bij voorkeur een van de volgende scholen:

 • De Diamant Beemte
 • De Diamant in het Kristal
 • De Sjofar
 • Prinses Margriet
 • Ichthus 
 • De Regenboog - Woudhuis
 • De Gong
 • De Kring
 • De Terebint
 • Emmaschool
 • De Fakkel
 • Het Kompas
 • Willem van Oranje
 • De wegwijzer
 • Passe-Partout Kerschoten
 • Passe-Partout Centrum

Mocht het zo zijn dat u geen ouder of personeelslid bent van een van bovenstaande scholen, maar wel interesse in de GMR heeft. Schroom dan niet om dit ons te laten weten. Vaak is er onvoldoende interesse binnen de niet vertegenwoordigde scholen en kan een ouder van een school die al vertegenwoordigd wordt door een personeelslid, of omgekeerd, zitting nemen in de GMR.

Informatie, intake en aanmelding

Voordat je je kandidaat stelt houden we een oriënterend gesprek. Dit is een uitgebreide gelegenheid om wederzijds te bespreken of jouw verwachtingen en die van de GMR over en weer op elkaar aansluiten. Dit gesprek heb je met een van de huidige GMR-leden. Online of fysiek, dat bepalen jullie samen. Na de intake kun je je kandidaat stellen.

GMR leden worden verkozen middels een verkiezing en niet middels een sollicitatieprocedure. Je hoeft dus geen CV of sollicitatiebrief in te sturen. Verkiezingen vinden alleen plaats wanneer er meer kandidaten zijn dan vacante plekken. In dat geval vragen wij je een stuk te schrijven over je achtergrond en motivatie om lid te worden van de GMR. Is het aantal kandidaten gelijk aan of kleinder dan het aantal vacante plekken, zijn de kandidaten automatisch verkozen en hoeven dus geen verkiezingen plaats te vinden. Daarover hieronder meer.

Wil je na het lezen van onderstaande meer informatie over de GMR, heb je een specifieke vraag? Dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de GMR, te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Reageren kan tot en met zondag 5 mei.

De volgende informatie kunnen we je alvast aanbieden:  

Aanmelden voor een intake gesprek

Dit doe je door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vermeld de volgende gegevens: 

 • Je naam 
 • Ben je een ouder of een personeelslid? 
 • Ouders: In welke groep van welke school zit op dit moment je jongste kind? 
 • Personeel: Wat is je functie en aan welke school ben je verbonden? Uiteraard kunnen invallers die niet op 1 school werken zich ook aanmelden.
 • Je telefoonnummer en wanneer je goed bereikbaar bent.

Wat is en doet de GMR?

De GMR bestaat uit 14 leden; 7 ouders en 7 leerkrachten, die inhoudelijke discussies voeren met het College van Bestuur (CvB). Dit leidt tot advisering aan de CvB of het verlenen van instemming met het onderwijsbeleid, personeelsbeleid en financieelbeleid voor alle 25 PCBO scholen in de gemeente Apeldoorn.

De GMR-leden hebben zich op basis van interesse, achtergrond en ervaring verdeeld over 3 commissies: Onderwijs, Personeel en Financiën. Door deze indeling verdelen we de werklast en zorgen we dat ieders deskundigheid wordt benut.

Wat verwachten wij van een GMRlid

U bent enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch. U vindt het leuk om over beleidsonderwerpen na te denken, tot een gezamenlijke visie te komen en deze met het College van Bestuur (CvB) te bespreken. U wilt dus graag samenwerken, staat open voor de mening van anderen en wilt met uw inspanningen bijdragen aan een goed onderwijsbeleid, personeelsbeleid en/of financieel beleid op alle PCBO scholen. 

Wij verwachten dat nieuwe GMRleden de aangeboden basiscursus medezeggenschap (twee avonden) volgen. Dit is een waardevolle investering. Immers: Inzet voor de GMR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Wij verwachten ook dat u zich inzet voor de communicatie tussen enkele MR's (medezeggenschap op schoolniveau) en de GMR.

Hoeveel tijd besteedt een GMRlid?

De GMR heeft 5 a 6 vergaderingen per jaar met de het College van Bestuur) en 5 commissievergaderingen voor intern overleg (dit is de voorbereiding op de volgende vergadering met het CvB). De vergaderingen vinden op wisselende avonden plaats (19.30 - 22.00 uur). Daarnaast besteden GMR-leden nog tijd aan het lezen van stukken, formuleren van reacties en vragen, mailen of bellen tussen commissieleden onderling, etc.

En dan is er nog het contact met de MR's (medezeggenschap op schoolniveau). De tijdsinvestering hieraan verschilt per MR, al naar gelang de ervaring en activiteit van de betreffende MR. Richtlijn is dat u tenminste 1 keer per jaar een bezoek brengt aan ‘uw’ MR's en verder per mail of telefoon 2 keer per jaar contact onderhoudt. Een GMR-lid onderhoudt op deze wijze met 2 MR's contact: de MR van zijn/haar eigen school en 1 andere. Alles bij elkaar maken wij een schatting van een tijdsinvestering van 95 uur per schooljaar.

De voorzitters van de 3 commissies en de voorzitter van de GMR besteden meer tijd. Zij vormen met de ambtelijk secretaris het Dagelijks Bestuur (DB). Zij hebben 3 a 4 keer per jaar een DB- CvB overleg en sturen de commissies aan.

Voor Personeelsleden is van belang te weten dat u als P-lid deze 95 taakuren krijgt voor uw deelname in de GMR. (Voor DB-P-GMR-leden is dat 135 uur.) Deze uren komen niet ten laste van de schoolformatie, maar van de bovenschoolse uren. Personeelsleden dienen wel zelf hun beschikbaarheid verder af te stemmen met hun schooldirecteur. 

De uren kunnen een onderdeel zijn van uw bestaande arbeidscontract. De uren kunnen ook extra, dus bovenop het bestaande arbeidscontract, worden uitbetaald.

Voor Ouderleden is van belang te weten dat deze tijdsbesteding in beginsel een onbezoldigde vrijwilligersfunctie is. Ouderleden ontvangen wel een vergoeding per overleg.

Wat is de positie van de GMR?

De positie van de GMR is vastgelegd in de WMS; Wet Medezeggenschap Scholen. In deze wet is bijvoorbeeld aangegeven over welke onderwerpen het College van Bestuur (CvB) de GMR dient te informeren, waarover het CvB aan de GMR advies dient te vragen en voor welke onderwerpen het CvB instemming van de GMR nodig heeft. 

Wat bieden wij een GMRlid?

De GMR is een bevlogen en betrokken raad. Een zichzelf sturende en lerende raad met gedreven mensen. Resultaat is dat we een positief verschil maken voor het bestuur van PCBO.
Wij werken in een prettige, open sfeer en hebben een goede verstandhouding met het CvB. Onze betrokkenheid en inzet worden zeer gewaardeerd, zowel binnen de GMR als daarbuiten. Participatie in de GMR maakt dat u uw communicatieve vaardigheden kunt ontwikkelen en, bijvoorbeeld in de positie van voorzitter van een commissie, uw leidinggevende kwaliteiten kunt ontwikkelen.
De GMR is zowel voor ouders als leerkrachten een plek om ervaringen te bundelen en inzicht te krijgen in de relevante processen in het onderwijs. In overleg zijn individuele cursussen mogelijk. Bijvoorbeeld 'Hoe lees ik een begroting?' 

Welke termijnen gelden voor een GMRlid?

De zittingstermijn is 3 jaar. Daarna heeft het lid nog 3 keer de mogelijkheid om met 1 jaar te verlengen. Na maximaal 6 jaar moet het GMR-lid dus sowieso aftreden. In het Rooster van aan- & aftreden kun je zien welke GMRleden (tevens vanuit van welke scholen) binnenkort hun termijn hebben volbracht. De GMR streeft er naar om uit zoveel mogelijk verschillende scholen leden in de GMR te hebben. Dus bij voorkeur uit 14 verschillende scholen.

NB. voor ouders: Wanneer uw jongste kind op dit moment in groep 7 of 8 zit kunt u zich niet aanmelden. Uw beschikbaarheid voor de GMR is dan helaas te kort. Zit uw jongste kind op dit moment in groep 6 en meldt u zich voor lidmaatschap per aug. 2021, dan bent u 2 jaar beschikbaar. 

Voordracht en verkiezingen?

GMR-leden worden niet voorgedragen door de MR van de eigen school (het kan wel maar hoeft niet). GMR-leden hoeven ook geen lid te zijn van de MR. We streven er niet alleen naar dat de 14 leden uit zoveel mogelijk verschillende scholen komen. Ook streven we er naar dat elke onderwijsfunctie is vertegenwoordigd: IBer, Leerkracht L10 en L11, onderwijsassistent, ondersteuner, invaller, etc.. Alleen bij een beperkt aantal kandidaat-GMR-leden is het mogelijk dat er vanuit 1 school meerdere leden in de GMR zitting nemen.

Wanneer er bij een einde zittingstermijn of bij een tussentijdse vrijgekomen zetel meer kandidaten zijn dan vacante zetels, zal de GMR verkiezingen organiseren. Dit houdt in dat alle potentiële nieuwe leden zich middels een tekst presenteren. We plaatsen dit in het besloten deel van deze wesite. Vervolgens kunnen alle MR's een stem uitbrengen: de personeelsgeleding van een MR heeft dan één stem bij verkiezingen van nieuwe personeelsleden en de oudergeleding één stem voor de verkiezing van ouderleden. Wanneer verkiezingen gehouden moeten worden zullen de procedure en de presentaties van de potentiële leden op deze website worden vermeld. (U kunt dit ook vinden in ons reglement.) MR's krijgen daar op dat moment uiteraard bericht over. 

Heeft u andere vragen?

U kunt uw vragen stellen aan het GMR-lid voor uw school (wie dat is vindt u hier) of aan de ambtelijk secretaris (Céline Heijnen) van de GMR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.