PCBO portaal GMR | https://www.gmrpcboapeldoorn.nl/meedoen

Inloggen

Dan ben je welkom in de GMR!

Voor schooljaar 2023 - 2024 zoeken wij:

  • link naar de vacature voor ouders/verzorgers (nog 1 plaats in de GMR open)
  • link naar de vacature voor collega's (alle plaatsen in de GMR zijn inmiddels gevuld) 

Via bovenstaande linkjes kom je bij de vacatures op de website van PCBO. 
Hieronder vind je aanvullende, meer uitgebreide informatie. 

Informatie, intake en aanmelding

Voordat je je kandidaat stelt houden we een oriënterend gesprek. Dit is geen sollicitatie maar een uitgebreide gelegenheid om wederzijds te bespreken of jouw verwachtingen en die van de GMR over en weer op elkaar aansluiten. Dit gesprek heb je met een van de huidige GMR-leden. Online of fysiek, dat bepalen jullie samen. Na de intake kun je je kandidaat stellen. 

Wil je na het lezen van onderstaande meer informatie over de GMR, heb je een specifieke vraag? Dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de GMR, te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De volgende informatie kunnen we je alvast aanbieden:  

Aanmelden voor een intake gesprek

Dit doe je door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vermeld de volgende gegevens: 

  • Je naam 
  • Ben je een ouder of een personeelslid? 
  • Ouders: In welke groep van welke school zit op dit moment je jongste kind? 
  • Personeel: Wat is je functie en aan welke school ben je verbonden? Uiteraard kunnen invallers die niet op 1 school werken zich ook aanmelden.
  • Je telefoonnummer en wanneer je goed bereikbaar bent.

Wat is en doet de GMR?

De GMR bestaat uit 14 leden; 7 ouders en 7 leerkrachten, die inhoudelijke discussies voeren met het College van Bestuur (CvB). Dit leidt tot advisering aan de CvB of het verlenen van instemming met het onderwijsbeleid, personeelsbeleid en financieelbeleid voor alle 25 PCBO scholen in de gemeente Apeldoorn.

De GMRleden hebben zich op basis van interesse, achtergrond en ervaring verdeeld over 3 commissies: Onderwijs, Personeel en Financiën. Door deze indeling verdelen we de werklast en zorgen we dat ieders deskundigheid wordt benut.

Wat verwachten wij van een GMRlid

U bent enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch. U vindt het leuk om over beleidsonderwerpen na te denken, tot een gezamenlijke visie te komen en deze met het College van Bestuur (CvB) te bespreken. U wilt dus graag samenwerken, staat open voor de mening van anderen en wilt met uw inspanningen bijdragen aan een goed onderwijsbeleid, personeelsbeleid en/of financieel beleid op alle PCBO scholen. 

Wij verwachten dat nieuwe GMRleden de aangeboden basiscursus medezeggenschap (twee avonden) volgen. Dit is een waardevolle investering. Immers: Inzet voor de GMR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Wij verwachten ook dat u zich inzet voor de communicatie tussen enkele MRen (medezeggenschap op schoolniveau) en de GMR.

Hoeveel tijd besteedt een GMRlid?

De GMR heeft 5 a 6 vergaderingen per jaar met de het College van Bestuur) en 6 commissievergaderingen voor intern overleg (dit is de voorbereiding op de volgende vergadering met het CvB). De vergaderingen vinden op wisselende avonden plaats (19.30 - 22.00 uur). Daarnaast besteden GMRleden nog tijd aan het lezen van stukken, formuleren van reacties en vragen, mailen of bellen tussen commissieleden onderling, etc.

En dan is er nog het contact met de MRen (medezeggenschap op schoolniveau). De tijdsinvestering hieraan verschilt per MR, al naar gelang de ervaring en activiteit van de betreffende MRen. Richtlijn is dat u tenminste 1 keer per jaar een bezoek brengt aan ‘uw’ MRen en verder per mail of telefoon 2 keer per jaar contact onderhoudt. Een GMRlid onderhoudt op deze wijze met 2 MRen contact: de MR van zijn/haar eigen school en 1 andere. Alles bij elkaar maken wij een schatting van een tijdsinvestering van 95 uur per schooljaar.

De voorzitters van de 3 commissies en de voorzitter van de GMR besteden meer tijd. Zij vormen met de ambtelijk secretaris het Dagelijks Bestuur (DB). Zij hebben 3 a 4 keer per jaar een DB- CvB overleg en sturen de commissies aan.

Voor Personeelsleden is van belang te weten dat u als P-lid deze 95 taakuren krijgt voor uw deelname in de GMR. (Voor DB-P-GMRleden is dat 135 uur.) Deze uren komen niet ten laste van de schoolformatie, maar van de bovenschoolse uren. Personeelsleden dienen wel zelf hun beschikbaarheid verder af te stemmen met hun schooldirecteur. 

De uren kunnen een onderdeel zijn van uw bestaande arbeidscontract. De uren kunnen ook extra, dus bovenop het bestaande arbeidscontract, worden uitbetaald.

Voor Ouderleden is van belang te weten dat deze tijdsbesteding in beginsel een onbezoldigde vrijwilligersfunctie is. Ouderleden ontvangen wel een jaarlijkse vergoeding. De hoogte hiervan is voor het volgende schooljaar nog niet vastgesteld. 

Wat is de positie van de GMR?

De positie van de GMR is vastgelegd in de WMS; Wet Medezeggenschap Scholen. In deze wet is bijvoorbeeld aangegeven over welke onderwerpen het College van Bestuur (CvB) de GMR dient te informeren, waarover het CvB aan de GMR advies dient te vragen en voor welke onderwerpen het CvB instemming van de GMR nodig heeft. 

Wat bieden wij een GMRlid?

De GMR is een bevlogen en betrokken raad. Een zichzelf sturende en lerende raad met gedreven mensen. Resultaat is dat we een positief verschil maken voor het bestuur van PCBO.
Wij werken in een prettige, open sfeer en hebben een goede verstandhouding met het CvB. Onze betrokkenheid en inzet worden zeer gewaardeerd, zowel binnen de GMR als daarbuiten. Participatie in de GMR maakt dat u uw communicatieve vaardigheden kunt ontwikkelen en, bijvoorbeeld in de positie van voorzitter van een commissie, uw leidinggevende kwaliteiten kunt ontwikkelen.
De GMR is zowel voor ouders als leerkrachten een plek om ervaringen te bundelen en inzicht te krijgen in de relevante processen in het onderwijs. In overleg zijn individuele cursussen mogelijk. Bijvoorbeeld 'Hoe lees ik een begroting?' 

Welke termijnen gelden voor een GMRlid?

De zittingstermijn is 3 jaar. Daarna heeft het lid nog 3 keer de mogelijkheid om met 1 jaar te verlengen. Na maximaal 6 jaar moet het GMRlid dus sowieso aftreden. In het Rooster van aan- & aftreden kun je zien welke GMRleden (tevens vanuit van welke scholen) binnenkort hun termijn hebben volbracht. De GMR streeft er naar om uit zoveel mogelijk verschillende scholen leden in de GMR te hebben. Dus bij voorkeur uit 14 verschillende scholen. 
NB. voor ouders: Wanneer uw jongste kind op dit moment in groep 7 of 8 zit kunt u zich niet aanmelden. Uw beschikbaarheid voor de GMR is dan helaas te kort. Zit uw jongste kind op dit moment in groep 6 en meldt u zich voor lidmaatschap per aug. 2021, dan bent u 2 jaar beschikbaar. 

Voordracht en verkiezingen?

GMRleden worden niet voorgedragen door de MR van de eigen school (het kan wel maar hoeft niet). GMR leden hoeven ook geen lid te zijn van de MR. We streven er niet alleen naar dat de 14 leden uit zoveel mogelijk verschillende scholen komen. Ook streven we er naar dat elke onderwijsfunctie is vertegenwoordigd: IBer, Leerkracht L10 en L11, onderwijsassistent, ondersteuner, invaller, etc..
Alleen bij een beperkt aanbod van GMRleden is het mogelijk dat er vanuit 1 school meerdere leden in de GMR zitting nemen.

Wanneer er bij een einde zittingstermijn of bij een tussentijdse vacature meer kandidaten zijn dan vacante zetels, zal de GMR verkiezingen organiseren. Dit houdt in dat alle potentiële nieuwe leden zich middels een tekst presenteren. We plaatsen dit in het besloten deel van deze wesite. Vervolgens kunnen alle MRen een stem uitbrengen. Wanneer verkiezingen gehouden moeten worden zullen de procedure en de presentaties van de potentiële leden op deze website worden vermeld. (U kunt dit ook vinden in ons reglement.) MRen krijgen daar op dat moment uiteraard bericht over. 

Heeft u andere vragen?

U kunt uw vragen stellen aan het GMRlid voor uw school (wie dat is vindt u hier) of aan de ambtelijk secretaris (Tinka van de Kraats) van de GMR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.